Privātums un atbildība

Tīmekļa vietnes www.sushiexpress.lv un tās apmeklētāju datu apstrādi un uzraudzību veic SIA “Fresh Projects”.

PERSONISKAS INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA

SIA “Fresh Projects” aizsargā Jūsu personisko informāciju un izmanto to, lai sniegtu Jums nepieciešamos pakalpojumus, ievērojot Latvijas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma prasības un pārējos Latvijas Republikas tiesību aktus, kas regulē šo datu apstrādi un aizsardzību.

Katram  www.sushiexpress.lv apmeklētājam, kurš reģistrējas tīmekļa vietnē, tiek nodrošinātas tiesības uz privātumu.

Mārketinga nolūkos dati tiek izmantoti tikai pēc Jūsu piekrišanas saņemšanas. Jūsu dati var tikt izmantoti statistiskās informācijas apkopošanai, kurā netiks atklāta Jūsu identitāte. Anonīma statistiskā informācija var tikt nodota trešajām personām.

SIA “Fresh Projects” neatbild par Jūsu personas datu apstrādi trešajām personām piederošās tīmekļa vietnēs, arī tajos gadījumos ne, kad Jūs tajās nokļūstat, izmantojot mūsu tīmekļa vietnē esošās norādes. Rekomendējam atsevišķi iepazīties ar katras apmeklētās, mums nepiederošās tīmekļa vietnes privātuma nosacījumiem.

Vietnes www.sushiexpress.lv apmeklētāju dati ir aizsargāti no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmaiņām, izpaušanas un neatļautas lietošanas.

Jums ir tiesības jebkurā lakā pieprasīt, lai SIA “Fresh Projects” izlabo vai iznīcina Jūsu iesniegtos personas datus, vai aptur šādu datu apstrādes darbības (izņemot glabāšanu). Ja tā dēļ nav iespējams turpināt sniegt SIA “Fresh Projects” pakalpojumus, šo pakalpojumu sniegšana tiek izbeigta (ja personas dati ir iznīcināti) vai apturēta.

INFORMĀCIJA DATORĀ

Kad Jūs apmeklējat tīmekļa vietni www.sushiexpress.lt, mēs paturam tiesības saglabāt informāciju Jūsu datorā (”cookie”). Pateicoties šai informācijai, Jums būs vieglāk lietot mūsu tīmekļa vietni un mēs varēsim nodrošināt nevainojamu visu formu darbību. Šajā informācijā netiek glabāti Jūsu personas dati.

Ja vēlaties, šo informāciju (”cookie”) varat izdzēst no sava datora vai nobloķēt, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu savā datorā.

SIA “Fresh Projects”, (Reģ. Nr. 40203071154), Dzirciema iela 119 B, Rīga, LV-1055, atbild par Jūsu iesniegtās personiskās informācijas apstrādi.