Lielā “Suši torte”

15-17 personai

Philadelphia 50 gab.
Kani 20 gab.
California 20 gab.
Sake Masago 20 gab.
SA Tempura 30 gab.
Karai-sake maki 8 gab.
Tigergarneles 8 gab.
Wakame salotos 1 porc.

156 gab.

8499